Thông tin đặt hàng

Thông tin giỏ hàng

Tổng tiền hàng
230.000 đ
Phí vận chuyển:
30.000 đ
Tổng tiền cần thanh toán
260.000 đ